5 สิ่งที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Digital Transformation

1. Digital Transformation คือสิ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

ความเป็นจริง:

– Digital Transformation คือการใช้เครื่องมือทางดิจิทัลในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีขึ้น
– Digital Transformation ไม่ใช่สิ่งที่สร้างมูลค่าให้กับบริษัทได้อย่างทันทีทันใด
– ความท้าทาย คือการหาทางในการตอบสนองความต้องการ หรือแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างตรงจุดผ่านการใช้เครื่องมือทางดิจิทัลบางครั้งบริษัทให้ความสนใจ แต่คุณภาพของเทคโนโลยีว่าจะทำให้ลูกค้าพอใจได้หรือไม่ หรือให้ความสนใจเฉพาะความสามารถในการแก้ปัญหาของทางบริษัท
– Digital Transformation ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทีเดียวแล้วจบ แต่เป็นการค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

2. Digital Transformationจะมาแทนที่โครงสร้างเดิม

ความเป็นจริง:

– อาจเป็นไปได้ทั้งใช่ และไม่ใช่
– ดิจิทัลสามารถเข้ามาทำงานแทนที่ในระบบที่มีไม่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนสูงได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเข้ามาแทนที่ทุกโครงสร้างเดิมอย่างสมบูรณ์

3. Digital Transformation ล้วนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งสิ้น

ความเป็นจริง:

– มันเกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้า
– การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก็มีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง แต่บริษัทที่ปรับตัวทันจะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกี่ยวกับการตอบโจทย์ลูกค้าอย่างตรงจุดมากขึ้น

4. ดิจิทัลทำให้มี Startup เกิดใหม่เกิดขึ้น

ความเป็นจริง:

– ดิจิทัลช่วยรักษาการทำงานแบบ Startup
– บริษัทที่ฉลาดจะหาทางทำงานร่วมกับ Startup แต่จะไม่ทำลายวัฒนธรรมการทำงานแบบ Startup
– บริษัทขนาดใหญ่สามารถนำประโยชน์ในด้านกระบวนการทำงาน แนวความคิด วัฒนธรรมองค์กร และเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้

5. Digital จะต้องลบล้างการทำงานของระบบเดิม

ความเป็นจริง:

– การเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
– การมาแทนที่ของการทำงานที่มีความซับซ้อน และการเปลี่ยนระบบสำคัญหลายระบบพร้อม ๆ กัน
– Digital Transformation มักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่ายแกนหลักของธุรกิจให้เป็นดิจิทัล และเป็นการรักษาหรือการคว้าโอกาสในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ

Date : 17/02/2020