มาดูว่า ธุรกิจแบบดั้งเดิมนำเทคโนโลยีมาใช้จนประสบความสำเร็จในโลกดิจิทัลได้อย่างไร

ร้านขายขายแบบดั้งเดิมต่างได้รับผลกระทบจากร้านขายของออนไลน์เป็นอย่างมาก เพราะผู้บริโภคต่างหันไปสนใจซื้อของผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น ทำให้ร้านขายของปกติมีรายได้ลดลง และมีแนวโน้วว่าจะลดลงเรื่อย ๆ ถ้าหากเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้ายังไม่ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้
ทำให้เราเห็นว่า ธุรกิจแบบดั้งเดิมเริ่มการปรับตัวด้วยการเติมเต็มความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เพื่อถมช่องว่างของการซื้อของออนไลน์ ซึ่งหลักการที่ใช้มีด้วยกัน 3 ข้อ คือ

1. ประเมินความต้องการทางดิจิทัลของลูกค้า

เทคโนโลยีมากมายถูกนำเข้ามาใช้ แต่ถ้าเราไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ เทคโนโลยีนั้นก็จะไร้ความหมาย และไม่สามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้ ดังนั้น การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนประสบการณ์การซื้อของของลูกค้าจึงสำคัญมาก เทคโนโลยีจะต้องใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน และลูกค้าสามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบาย

2. เป็นที่สุดทั้งสองช่องทาง

แน่นอนว่า ธุรกิจปัจจุบันไม่ได้มีแค่หน้าร้านเท่านั้น แต่ล้วนมีแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นของตนเอง ดังนั้น เจ้าของธุรกิจจะต้องใส่ใจในทั้งสองช่องทาง ลูกค้าจะต้องได้รับการบริจาคที่ประทับใจ และตอบโจทย์อย่างตรงจุด นอกจากนี้ยังต้องมั่นใจว่า ปัญหาของลูกค้านั้นสามารถแก้ไขโดยเทคโนโลยีของธุรกิจเราได้

3. หาแนวร่วม

เดี๋ยวนี้ธุรกิจแบบเดิมล้วนรวมตัวกับดิจิทัลเพื่อปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี เราต้องมั่นใจว่าได้ลองทุกแนวทางเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แล้ว นอกจากการทำธุรกิจที่หลากหลายวิธีแล้ว เราจำเป็นต้องมีเหตุมีผลต่อสินค้าและบริการของเรา ไม่อย่างนั้นความน่าเชื่อถือจะลดลง และการจ้างงานก็สำคัญ จะต้องมีคนที่ทำงานที่มีใจรักบริการ และพยายามเข้าใจความต้องการของลูกค้า สำคัญที่สุดคือ ความจริงใจต่อลูกค้า เพราะถ้าเรามีจุดประสงค์อื่นแอบแฝง และไม่จริงใจ ลูกค้าจะมองออกทันที

ที่มา: https://www.business.com/articles/business-in-the-age-of-digital-demand/

Date : 14/02/2020